ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Bellevue Konferencia és Wellness Hotel****

Hatályos: 2018. június 14.

Tartalomjegyzék:

1. A Szolgáltató adatai

2. Általános szabályok

3. Szerződő fél

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

5. Lemondási feltételek

6. Árak

7. Fizetési feltételek

8. Online szobafoglalás és online fizetés

9. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

10. Háziállatok

11. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

12. A vendég betegsége, halála

13. Szerződő fél jogai

14. A Szerződő fél kötelezettségei

15. A Szerződő fél kártérítési felelőssége

16. A Szolgáltató jogai

17. A Szolgáltató kötelezettsége

18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

19. Titoktartás

20. Biztonsági előírások

21. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

1. A Szolgáltató adatai

Név: Bellevue Konferencia és Wellness Hotel****

Cím: H-2500 Esztergom, Búbánatvölgy Őrtorony u 49.

Telefon: +36-33/ 510-810; +36-70/ 310-4391, Fax: +36-33/ 510-811

Foglalás és további információ:

☎Tel.: +36-70/ 310-4285; +36-33/ 510-818;

???? E-mail: info@bellevuehotel.hu

Nyitva tartás: 0-24 (egész évben)

Működési engedély szám: 1/2010

2. Általános szabályok

2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyeinek, és az ott kínált szolgáltatásainak igénybevételével kapcsolatos feltételeket.

2.2. A Szolgáltató külön megállapodást köthet az általa kínált szolgáltatásokkal kapcsolatban, melynek speciális rendelkezései eltérhetnek a jelen rendelkezésektől.

3. Szerződő fél

3.1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat a Vendég veszi igénybe.

3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen – a feltételek teljesülése esetén – szerződéses felekké válnak (együttesen továbbiakban: Felek).

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1. A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

4.2. A szerződés a Vendég írásban, szóban, on-line, e-mailben leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött szerződésnek minősül.

4.3. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli

visszaigazolása nem szerződés értékű.

4.4. A Szolgáltatónál a Vendég vagy a Szervező által személyesen leadott megrendelésnél a Vendég vagy a Szervező helyben aláírja az általa megrendelt szolgáltatásról a kinyomtatott megrendelőlapot. A visszaigazolás a Szolgáltató részéről a megrendelőlapnak a Szolgáltató recepciójában dolgozó munkatársának aláírásával történik, amely egy írásban megkötött szerződésnek minősül.

4.5. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés meghatározott időtartamra szól.

4.6. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás ellenértékére.

4.7. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

4.8. A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

4.9. A szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

4.10. Mindettől eltérés lehetséges eseti megállapodás megkötésével, ebben az esetben a Felek közötti jogviszonyt az eseti megállapodás határozza meg.

4.11. A szobák az aktuális foglaltság függvényében, előzetes megrendelés alapján foglalhatóak. Vendégeink szobafoglalási igényüket jelezhetik előre telefonon, vagy e-mailben. Amennyiben írásban küldünk árajánlatot, abban az esetben írásban várjuk megrendelésüket. Szállodánk foglalási rendszere nem teszi lehetővé, hogy ajánlatainknál érvényességi időt állítsunk be, ezért ajánlataink akár rövid idő alatt (akár 1 óra alatt) is érvényét veszíthetik. A megrendelés elküldését követően szállodánk munkatársai ellenőrzik, hogy a korábban ajánlott szobát tudjuk-e biztosítani a kért feltételek szerint. Amennyiben rendelkezünk szabad szobával, rögzítjük rendszerünkben a foglalást és elküldjük visszaigazolásunkat. Amennyiben a küldött ajánlatunk már nem érvényes, szobáink beteltek, abban az esetben munkatársaink tájékoztatják Vendégeinket, hogy milyen további lehetőségeket tudunk kínálni. Ajánlataink érvényességének lejártáról szállodánk nem köteles tájékoztatást küldeni. Szállodánk indok nélkül is megtagadhatja, hogy ajánlatot adjon, vagy foglalást rögzítsen. A megrendelés elküldésével Vendégeink által elismertnek tekintjük, hogy szállodánk foglalási, fizetési és lemondási feltételeiről tájékozódtak és azokat elfogadják.

5. Lemondási feltételek

5.1 A Vendégnek a Szolgáltató által küldött visszaigazolás megküldéséig szállás-szolgáltatás kötbérmentes lemondására van lehetősége.

5.3. Lemondási feltételek nem kiemelt időszakokban foglalás esetén:

5.3.1. A Vendég a Szolgáltató visszaigazolásának megküldését követően az érkezés dátumát 72 órával megelőzően a foglalásának kötbérmentes lemondására, módosításra jogosult. Az írásos lemondásnak a megjelölt időpontig meg kell érkeznie szállodánkhoz.

5.3.2. A Vendég a Szolgáltató visszaigazolását megküldését követően az érkezés dátumát megelőző 72. órán túl terjedő időszakban a foglalását, a befizetett előleg bruttó 2% kezelési költség mértékű kötbér ellenében módosíthatja vagy mondhatja le. Szép kártyával történő előlegfizetés esetén, az előleget a Szolgáltató foglalóként kezeli, melyet lemondás esetén nem áll módjában visszautalni.

5.3.3. A Vendég a Szolgáltató visszaigazolását megküldését követően, amennyiben a Vendég előre láthatóan nem tud megérkezni szállodánkba a lefoglalt érkezési napon, abban az esetben térítésmentesen időpont módosításra (a szabad szobakapacitás függvényében) van lehetőség az érkezést megelőző 72 óráig. Ez esetben a befizetett előleg felhasználható egy későbbi (max. 6 hónap) időpontra történő átfoglalás alkalmával.

5.4. Lemondási feltételek kiemelt időszakokban, ünnepek idején:

5.4.1. A Vendég a Szolgáltató visszaigazolását megküldését követően az érkezés dátumát megelőző 14. napig a foglalását kötbérmentesen módosíthatja, lemondhatja. Az írásos lemondásnak a megjelölt időpontig meg kell érkeznie szállodához.

5.4.2. A Vendég a Szolgáltató visszaigazolását megküldését követően az érkezés dátumát megelőző 14. naptól a 10. napig terjedő időszakban a foglalását, a befizetett előleg díjának 30%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja, mondhatja le. Az írásos lemondásnak a megjelölt időpontig meg kell érkeznie szállodához.

5.4.3. A Vendég a Szolgáltató visszaigazolását megküldését követően az érkezés dátumát megelőző 9. naptól 5. napig terjedő időszakban a foglalását, a befizetett előleg díjának 50%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja, mondhatja le. Az írásos lemondásnak a megjelölt időpontig meg kell érkeznie szállodához.

5.4.4. A Vendég a Szolgáltató visszaigazolását megküldését követően az érkezés dátumát megelőző 4. naptól 1. napig terjedő időszakban a foglalását, a befizetett előleg díjának 80%-ának megfelelő összegű kötbér ellenében módosíthatja, mondhatja le. Az írásos lemondásnak a megjelölt időpontig meg kell érkeznie szállodához.

5.6. A Szolgáltatót a Vendég No Show (távolmaradása) esetén a befizetett előleg díjának 100%-ának megfelelő összegű kötbér illeti meg.

5.7. Kiemelt időszakok: megtekinthetőek a szálloda érvényben lévő ártájékoztatóin

5.10. A Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult a megrendelt szolgáltatások – előleg visszafizetésen kívüli, további következménytől mentes – lemondására, amennyiben ellenőrzési körén kívül eső, előre nem látható, elháríthatatlan körülményből (továbbiakban: “Vis maior”) eredő, arra visszavezethető ok miatt képtelen a szolgáltatások teljesítésére. Vis maior esetén a Szolgáltató köteles a szolgáltatási díj előleg visszafizetésére, azonban a Vis Maior miatti nem teljesítésre való tekintettel kártérítés fizetésére nem kötelezhető.

6. Árak

6.1. Az aktuális szobaárak a szálloda honlapján, szállodai szobában, vagy a szálloda portáján kerülnek kifüggesztésre. Egyéb szolgáltatások árlistái az adott szállodai részlegeken is (étterem, gyógyászat, wellness) állnak rendelkezésre.

6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

6.3. Az árak közlésekor a Szolgáltató megjelöli az árak adótartalmának (ÁFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét. A Szolgáltató a hatályos adó-törvény (ÁFA) módosulása miatti többletterheket – előzetes értesítés mellett – áthárítja a Szerződő félre.

6.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatok http://www.bellevuehotel.hu weboldalon kerülnek meghirdetésre.

6.4.1. Gyermekkedvezmény:

Szülőkkel egy szobában, pótágyon történő elhelyezés esetén:

– 3 éves kor alatt babaágyban térítésmentesen,

– 3-12 éves kor között pótágyon 50% engedménnyel biztosítjuk a szállást és az étkezést.

Amennyiben Vendégeink nem kérnek pótágy bekészítést a 3-12 éves kor közötti gyermek részére, a pótágy díja (amely az étkezés és wellness használat díját egyaránt tartalmazza) ebben az esetben is fizetendő!

– Gyermekek részére (3-12 éves kor között) alapágyon, szülőkkel egy szobában történő elhelyezés esetén 25% kedvezményt biztosítunk a felnőtt árból.

– Gyermekek külön szobában történő elhelyezése esetén 10% kedvezményt biztosítunk a felnőtt árból.

Nyugdíjas Vendégeink részére 5% engedményt biztosítunk a csomagárakból – a Senior Napok csomag, illetve az évközi akciós csomagok kivételével!

Szállodánk BabaMamaTudakozó Klub Kártya elfogadó hely. Amennyiben rendelkeznek BabaMamaTudakozó Klub Kártyával, azt foglaláskor szíveskedjenek előre jelezni kollégáinknak. 3% engedményt biztosítunk az éves csomagárakból, kizárólag közvetlen megrendelés esetén. Az engedmények egymással nem összevonhatóak!

6.5. A rendezvény, konferencia árakat a Szolgáltató nem publikálja nyilvánosan, csak konkrét ajánlatkérésre küldi meg a Vendég vagy a Szervező számára.

7. Fizetési feltétek

7.1. A Szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére igényt tarthat a szolgáltatás igénybevétele előtt, oly módon, hogy kérhet hitelkártya garanciát, amelynek során a megrendelt és visszaigazolt szolgáltatás teljes ellenértéke a hitelkártyán zárolásra kerül, de a Szolgáltató ugyanakkor jogosult a szolgáltatás teljes ellenértékének megfizetését kérni az igénybevétel előtt.

7.2. A Szolgáltató a szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére legkésőbb az igénybevételt követően, a szállodából történő távozást megelőzően tart igényt, de egyedi megállapodás keretében igényelhet előleget és kizárólag egyedileg létrejött megállapodás alapján van lehetősége a Vendégnek vagy a Szervezőnek utólagos fizetésre.

7.3. A Szerződő fél számláját készpénzben a következő valutákban egyenlítheti ki: forintban, euróban.

7.4. A Vendég jogosult a Szolgáltató által a honlapon feltüntetett SZÉP kártyával teljesíteni a szolgáltatás ellenértékét. Széchenyi Pihenőkártyát (SZÉP) elfogadunk: OTP, MKB, K&H (idegenforgalmi adó kivételével).

7.5 Áraink nem tartalmazzák az idegenforgalmi adót, amely 18 éves kor fölött fizetendő, díja: 450,- Ft / fő / éj. Az idegenforgalmi adó mentességet az erre jogosító hivatalos bizonylattal kérjük  igazolni céges megrendelés esetén!

7.6. A számla a magyarországi adószabályoknak megfelelően forintban kerül kiállításra. A szolgáltatások ára valutában a Vendég érkezésének napján a Szolgáltató bankja szerinti napi árfolyamon kerülhet átszámításra.

7.7. A megrendelést kiemelt időszakon kívül 30%, kiemelt időszakban 50% előleg befizetése esetén áll módunkban garantáltnak tekinteni, melyet a visszaigazolástól számított 8 napon belül kérünk átutalni. Ajándékozás esetén a teljes csomagár előre fizetendő.

Az előleg fizetése történhet banki utalással, vagy SZÉP kártyával.

Szép kártyával történő fizetés esetén az elfogadóhelyek között így talál meg minket: Bellevue Konferencia és Wellness Hotel.

7.8. Banki adataink:

Bankszámlaszámunk (HUF): 16200106 – 11518525- 00000000  MagNet Bank

H-1062, Budapest Andrássy út 98.

Kedvezményezett név: Victus és Tsa Kft.

Külföldről történő utalás esetén:

IBAN: HU3816200106-11518525-00000000 MagNet Bank

SWIFT: HBWEHUHB

8. Online szobafoglalás és online fizetés lépései, feltételei

8.1. A http://www.bellevuehotel.hu honlapon az ajánlatok ki listázását követően, a megfelelő ajánlatot ki kell választani a FOGLALÁS gombra kattintva.

8.2. Szobafoglaláskor az alábbi adatokat kell megadni:

a., a foglaló vezetéknevét és keresztnevét

b., e-mail címét kétszer (a második megerősítés)

c., telefonszámát és lakcímét (irányítószám, város, út/utca, házszám, lakcím szerinti ország)

d., a megjegyzés mezőben lehetőség van a foglalással kapcsolatos egyéb információk közlésére a Szolgáltató felé

f., online fizetés kezdeményezéséhez a HITELKÁRTYÁS FIZETÉS ONLINE fizetési módot kell kiválasztani.

8.3. A következő oldalon a foglalás adatai összesítve jelennek meg. Ha minden megadott paraméter rendben van, akkor a GARANTÁLT / NEM GARANTÁLT FOGLALÁS BEFEJEZÉSE gombot kiválasztva Önt a MAGNET Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával.

8.4. A MAGNET Bank fizetési szerverén a bankkártya számát, lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját meg kell adni. A MAGNET Bank American Express, Maestro, Mastercard, Mastercard Electronic, Visa, Visa Electron típusú kártyákat fogadja el. A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz.

8.5. A MAGNET Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a MAGNET Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

8.6. „A vissza” feliratra kattintva Önt visszairányítjuk a szálloda oldalára

8.7. Egyéb feltételek:

8.7.1. A kártyabirtokos (vendég) részéről felmerült reklamációt a vendég köteles a szolgáltatás igénybevételét követően azonnal a helyszínen jelezni. A reklamációról a szállodában írásban jegyzőkönyvet kell készíteni, és a Szolgáltató a reklamáció kivizsgálását követően dönt a kompenzáció módjáról és mértékéről.

8.7.2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy az online foglalás és online fizetés során a tudomására jutott adatokat bizalmasan kezeli és azt időbeli korlátozás nélkül, harmadik személlyel nem közli, nem hozza nyilvánosságra. Ez alól kivételt képez, ha a Vendég a közléshez előzetesen hozzájárul.

8.7.3. Fizetéssel kapcsolatban további részletes tájékoztatást recepciós kollégáinktól kaphat.

9. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

9.1. A Vendég a szállodai szobát egyéni foglalás esetében az érkezés napján 14:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 11:00 óráig köteles elhagyni.

9.2.  A szoba korábbi elfoglalását, vagy későbbi átadását térítés ellenében tudjuk biztosítani, a szabad szobakapacitás függvényében. Korai érkezés 5. 000,- Ft / szoba (10:00 órától), késői kijelentkezés 8. 000,- Ft / szoba (17.00 óráig), melyek tartalmazzák a szoba árát és szállodánk wellness részének használatát.

Utazás napján, a szoba elhagyását követően vendégeink 2. 500,- Ft / fő áron használhatják wellness szolgáltatásainkat.

9.3. A Szolgáltató a csomagok elhelyezése céljából Szolgáltató csomagszobát biztosít. Előre nem látható technikai akadályok felmerülése esetén Szolgáltató az elhelyezés megváltoztatásának jogát fenntartja.

9.4. A szobaárban szereplő fürdő- és wellness részleg korlátlan használata érkezés napján 14:00-tól, elutazás napján 11:00-ig. Amennyiben a Vendég ez időtartamon kívül kívánja igénybe venni a szálloda szolgáltatását a Szolgáltató a kedvezményes, nettó 2500 Ft / fő áron biztosítja a belépést.

10. Háziállatok

10.1. A Szolgáltató szálláshelyeire kisméretű háziállat általában bevihető, a szállodai szobában a Vendég felügyeletével tartható. A háziállatok a közös helyiségeket a szobák megközelítésére használhatják kizárólag pórázban, egyéb helységek (étterem, uszoda stb.) azonban a háziállattal nem látogathatók.

10.2. A Vendég teljes körűen felelős a háziállat által okozott károkért.

11. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

11.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra vonatkozó Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha:

a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott szobát, illetve a létesítményt,

b) a Vendég a szálláshely biztonsági előírásait, rendjét nem tartja be, annak alkalmazottaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol vagy drogok befolyása alatt fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít,

c) a Vendég fertőző betegségben szenved.

12. A vendég betegsége, halála

12.1. A Szolgáltató felelősségbiztosítással rendelkezik.

Felelősségbiztosítási szám: 96003298020388400 (kötvényszám)

12.2. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

12.3. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

13. A Szerződő fél jogai

13.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt szoba, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

13.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. A Szolgáltató ezen időszakban hozzá írásban igazoltan eljuttatott (vagy általa jegyzőkönyvbe felvett) panasz kezelésére vállal kötelezettséget.

13.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

14. A Szerződő fél kötelezettségei

14.1. A Szerződő fél köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

14.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.

14.3. A Vendég saját ételt-italt nem hozhat be a szállodába és vendéglátó egységeibe.

14.4. A Vendég köteles a szálloda egyes meghatározott helyiségeiben a helyiség bejártában feltüntetett dress code-nak megfelelő öltözetben tartózkodni és az egyes helyiségekben feltüntetett házirend előírásokat betartani.

14.5. A Vendég a szálloda teljes területén, valamint a szálloda 150 méteres körzetében drónt,

quadrocoptert nem használhat és azzal felvételt nem készíthet a többi vendég magánszférájának védelme érdekében. A vendég a jelen pontban rögzített előírás megszegése esetén teljes körűen felel a drón által okozott kárért.

14.6. További információk a http://www.bellevuehotel.hu/fontos_tudnivalok oldalon találhatóak.

15. A Szerződő fél kártérítési felelőssége

A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. E felelősség akkor is fennáll, amennyiben a károsultnak jogában áll kárának megtérítését közvetlenül a Szolgáltatótól igényelni.

16. A Szolgáltató jogai

Amennyiben a Vendég az igénybevett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a Vendégnek azon személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

17. A Szolgáltató kötelezettsége

A Szolgáltató köteles:

a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás sztenderdek szerint teljesíteni.

b) a vendég írásos panaszát kivizsgálni, és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni, melyet köteles írásban is rögzíteni.

18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

18.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

18.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a Vendég maga okozta.

18.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket a szállodában, ahová a Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

18.1.3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a szállodában, és minden szükséges adatot a szálloda rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

18.2. A Szolgáltató felelősséget vállal azért a kárért is, amelyet a szállóvendég vagyontárgyainak elveszése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved el, abban az esetben, ha a Vendég a Szolgáltató által kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen, vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a Szolgáltató olyan alkalmazottjának adott át, akit vagyontárgyainak átvételére jogosultnak tarthatott.

18.2.1. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a Szolgáltató csak akkor felelős, ha azt megőrzésre kifejezetten átvette, vagy a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a Vendéget terheli.

18.3. A kártérítés mértéke a Szerződés szerinti napi szobaár összegének az ötvenszerese, kivéve, ha a kár ennél kevesebb.

19. Titoktartás

19.1. A Szolgáltató a Vendég vagy a Szervező által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az egyes Vendégek és Szervezők azonosításához, illetve a szerződés teljesítéséhez, a sikeres teljesítéshez szükséges mértékben használja fel.

19.2. A Vendég és a Szervező tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Vendéggel és a Szervezővel szemben fennálló igényének érvényesítése érdekében a Vendég és a Szervező személyes adatait felhasználhatja, valamint a jogszabály által feljogosított szervek részére a Vendég és a Szervező személyes adatait átadhatja.

20. Biztonsági előírások

20.1 érjük, hogy biztonsága érdekében tartsa be az előírásokat. A tűzesetek elkerülése érdekében, kérjük, hogy a szálloda területén csak az arra kijelölt helyeken dohányozzon.

20.2. Tűzbiztonsági okokból a saját tulajdonú elektromos készülékek (pl. kávéfőző, merülőforraló, vasaló stb.) szobai használata nem megengedett.

20.3 .Kérjük, a szoba elhagyásakor az elektromos berendezéseket minden esetben szíveskedjenek kapcsolni.

20.4. Vészhelyzet esetén kérjük, hívja a Recepciót a 810-es mellék tárcsázásával.

20.5. Tűzriadó esetén, kérjük, hogy azonnal hagyja el az épületet, a menekülési útvonalat a szobaajtóra kifüggesztve találja. Tűz esetén a lift használata TILOS!

20.6. A szobát mindig tartsa zárva, távozáskor kérjük, zárja be az ablakokat.

20.7. Biztonságos megoldást kínál értéktárgyainak elhelyezésére a szekrényben található széf, melynek használata ingyenes. A szobákban hagyott értéktárgyakért, készpénzért szállodánk nem vállal felelősséget.

20.8. Fontos telefonszámok:

Mentők: 104

Tűzoltók: 105

Rendőrség: 107

Általános segélyhívó 112.

21. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság

A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerinti jog az irányadó és a szolgáltatás helye szerinti hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.

 

H-2500 Esztergom-Búbánatvölgy, Őrtorony u 49. • +36-33/ 510-810; +36-70/ 310-4391 • info@bellevuehotel.hu